Taler

"Visdommen - Ordet - Messias - Guds Sønn - fra evighet"
2021-12-25
"Visdommen - Ordet - Messias - Guds Sønn - fra evighet"
Jørn-Ivar Holmgren / Ordspråkene 8
Salomos Ordspråk 8,22-36
Hør her
Rom for Jesus?
2021-12-24
Rom for Jesus?
Yngve Andersen / Luk 2
Lukas 2, 1-20
Hør her
Glede over Guds frelse
2021-12-19
Glede over Guds frelse
Jørn-Ivar Holmgren / Sefanja 3
Sefanja 3, 14-17
Hør her
Vitnesbyrdet om Jesus
2021-12-12
Vitnesbyrdet om Jesus
Yngve Andersen / Joh 5
Johannes 5, 31-35
Hør her
Lar du noe(n) ta deg bort fra din plass hos Jesus
2021-12-06
Lar du noe(n) ta deg bort fra din plass hos Jesus
Yngve Andersen / Luk 10
Lukas 10, 38-42
Hør her
1 - 5 av 15
Powered by Cornerstone