Vår visjon og verdier

Nærmere Jesus - Nær mennesker!

Alta Frikirke er den nordligste menigheten i kirkesamfunnet Den evangelisk lutherske Frikirke.

Vi ønsker å møte alle mennesker der de er i livet - med omsorg, fellesskap og undervisning utfra erkjennelsen av at Jesus Kristus er Guds Sønn, gitt av en himmelsk Far, som elsker alle mennesker. 

Vi søker være en bibeltro menighet, med en raus forståelse av at livet her på jord, og vandringen med Jesus i hverdagen byr på utfordringer.

Du er hjertelig velkommen innom hos oss!

Powered by Cornerstone