Bønneemner

 • Høstsemesteret 
 • Nye elever og studenter i byen vår
 • Koronasituasjonen og våre myndigheter
 • Menighetens arbeid med trosopplæringsplanen
 • Gudstjenestene våre
 • sang- og musikktjenesten
 • Åpningsord og kirkebønn
 • Bønnesamlingene, Bibel & Misjon og Åpen Kveld
 • Pastor, diakonråd og søndagsskolelederne
 • Misjon i Troms og Finnmark
 • Månedens kommune: Loppa
 • Samarbeidet med Misjon Sarepta, Laget og Radio DSF
 • Unge voksne i Alta
 • Saga skole, Tverrelvdalen skole, Kaiskuru skole og Elvebakken skole
 • Utsendingene til Japan: Helga og Andreas og deres to barn
 • Misjonær Andy Ball og bibelbutikken i Tel Avis, Israel
 • Israel og Den Norske Israelsmisjon
Powered by Cornerstone