Bønneemner

 

 • Ukraina og Russland
 • Koronasmitten
 • Sommerens leirer og stevner i vårt fylke, og i landet vårt
 • Søndagsskolen - Barn og foreldre, lederne våre
 • Høstsemesterets gudstjenester og aktiviteter
 • De nye iblant oss
 • Prekenarbeidet og våre forkynnere
 • Bønnesamlingene og Frikvelds
 • Pastor, eldsteråd og diakonråd
 • Månedens kommune: Karasjok
 • Samarbeidspartnerne våre: Misjon Sarepta, Laget og Radio DSF
 • Evangelisk Barnemisjon og arbeiderne Ida og Sarah
 • Fjellheim Bibelskole
 • Unge voksne i Alta
 • Komsa skole, Øvre-Alta skole, Alta Kristne Grunnskole og Gakori skole
 • Credo Frikirke Trondheim
 • Utsendingene våre i Japan: Helga og Andreas og deres to barn
 • Andy Ball og bibelbutikken i Tel Aviv, Israel
Powered by Cornerstone