Bønneemner

 

 • Ukraina og Russland
 • Pandemien
 • Barnearbeidet - Barn og foreldre, ledere til samlingene våre
 • Gudstjenestene og aktivitetene
 • De nye iblant oss
 • Prekenarbeidet og våre forkynnere
 • Bønnesamlingene, Frikvelds og formiddagstreffet
 • Pastor, eldsteråd og diakonråd
 • Månedens kommune: Hammerfest
 • Samarbeidspartnerne våre: Misjon Sarepta, Laget og Radio DSF
 • Evangelisk Barnemisjon og arbeiderne Ida og Sarah
 • Fjellheim Bibelskole i Tromsø
 • Ungdommer og unge voksne i Alta
 • Et brredere tilbud for ungdommene i kommunen vår? Kan vi bidra?
 • Komsa skole, Øvre-Alta skole, Alta Kristne Grunnskole og Gakori skole
 • Trondheim Frikirke
 • Utsendingene våre i Japan: Helga og Andreas og deres to barn
 • Andy Ball og bibelbutikken i Tel Aviv, Israel
Powered by Cornerstone