Bønneemner

 

 • Ukraina og Russland
 • Koronasituasjonen, de syke, myndighetene og helsearbeiderne
 • Påskelklubb med Ida og Sarah
 • Søndagsskolen - Barn og foreldre, lederne våre
 • Gudstjenester og møter
 • Sang- og musikktjenesten
 • Prekenarbeidet og våre forkynnere
 • Bønnesamlingene, Bibel & Misjon og Åpen Kveld
 • Pastor, diakonråd og søndagsskolelederne
 • Misjon i Troms og Finnmark
 • Månedens kommune: Kautokeino
 • Samarbeidet med Misjon Sarepta, Laget og Radio DSF
 • Evangelisk Barnemisjon og arbeiderne Ida og Sarah
 • Fjellheim Bibelskole
 • Unge voksne i Alta
 • Komsa skole, Øvre-Alta skole, Alta Kristne Grunnskole og Gakori skole
 • Nystartede Ulsteinvik Frikyrkje
 • Utsendingene til Japan: Helga og Andreas og deres to barn
 • Misjonær Andy Ball og bibelbutikken i Tel Aviv, Israel
 • Israel og Den Norske Israelsmisjon
Powered by Cornerstone