«La ingen krig og sult og sott, få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred!»

Velkommen til Alta Frikirke!

Velkommen!

Vi har åpnet opp vårt kirkebygg igjen. Sammen ønsker vi å utføre godt smittevernarbeid i Alta Frikirke. Vi inviterer deg derfor til å lese vår lokale smittevernplan her
Du kan også finne planen som oppslag ved kirkebyggets inngang. Smittevernarbeidet, inkludert sjekkliste, rutiner og instrukser er slått opp samme sted. Smittevernet bygger på fire hovedprinsipper:

  1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes.
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Personer i risikogruppene rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke.

Til deg som ikke kan delta på våre samlinger anbefaler vi taleopptak her på vår hjemmeside, og på RadioDSF.no søndager kl 19. For samtaler, behov, sjelesorg: Ta kontakt med pastor Yngve Andersen: tlf 98 66 66 62, eller diakon Karin Johansen: tlf 95 17 58 18.

24.04.2020
Sang ved Karen Hoel og Ronny Eidsaune
Les her
24.04.2020
Sang ved Karen Hoel og Ronny Eidsaune.
Les her
24.04.2020
Andakt av Jørn-Ivar Holmgren
Les her
1 - 3 av 3
Powered by Cornerstone