Velkommen til Alta Frikirke!

Yngve Andersen
Apostelgjerningene 16, 23-34
Lytt her
Yngve Andersen
Markus 10, 13-16
Lytt her
Torbjørn Nyvoll
Apostelgjerningene 17, 22-34
Lytt her
Salme 31 har raskt blitt en felles bønnesalme for det ukrainske folket. Bli med du også!
Les mer
Powered by Cornerstone