Bønneemner

01.04.2021
 • Det nye året
 • Koronasituasjonen og våre myndigheter
 • Arbeidet med trosopplæringsplanen
 • Gudstjenestene
 • Nyorgelet og sang og musikken
 • Åpningsord og kirkebønn
 • Bibel & Misjon og Åpen Kveld
 • Pastor, Diakonråd og søndagsskolelederne
 • Konfirmant Benjamin Holmgren
 • Misjon i Troms og Finnmark
 • Månedens kommune: Nordkapp
 • Samarbeidet med Misjon Sarepta, Laget og Radio DSF
 • Unge voksne i Alta
 • Saga skole, Tverrelvdalen skole, Kaiskuru skole og Elvebakken skole
 • Misjonær Marianne Boklund Jacobsen
 • Misjonær Andy Ball og bibelbutikken i Tel Avis, Israel
 • Israel og Den Norske Israelsmisjon
Powered by Cornerstone