Bønneuke i fastetiden - Dagens andakt lørdag 2.4.22

"Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet". 1. korinterbrev 4,13a

Paulus påminner menigheten i Korint, at vennlighet skal være deres svar på hån. Også filipperne får en slik påminnelse fra apostelen: "La alle mennesker få merke at dere er vennlige" Fil 4,5a. Det er nærliggende for oss mennesker å være uvennlige mot dem som er uvennlige mot oss. Apostelen gir oss en motgift: Svar med vennlighet!

Da kan vårt svar også hjelpe den uvennlige. Et vennlig svar gir ofte lydhørhet hos den andre. Det i større grad enn et glefsende svar. "Hun taler klokt når hun åpner munnen, og vennlig rettledning har hun på tungen" Ordspråkene 31,26 . Et vakkert ord om den gode kone, men også et bilde på Guds menighet på jord.

Paulus har allerede fortalt menigheten om hvordan han og medarbeiderne lider urett på misjonsreisen: "Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet: vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet".

Han skriver nå til menighetsflokken i Korint hvor det råder splittelse og strid dessverre. Mange har blåst seg opp. De framstår skrytende. De er mette, rike, selvkloke, og er blitt som konger i egne øyne (jfr. 4,7-10).

Åndens frukt, vennlighet, har skrøpelige kår iblant dem. Hjertene er preget av kjødelighet, og ikke den kjærlighet Paulus har undervist dem i tidligere. I brevet må han nå avkle dem: De er svært kjødelig anlagt.

--

Selv ble jeg en kristen i 1994. Jeg ble da kjent med mange nye mennesker i kristenflokkene i Alta. En person som fikk bety veldig mye for meg, var en kamerat fra fotballen. Han laget istand husfellesskap hjemme med sin kone og et par til. Vi møttes der hver 14. dag. Jeg opplevde vennlighet og omsorg i deres hjem, og stor glede. En av kveldene holdt min venn andakten. Han delte en slags lignelse, eller et bilde kan man si: "Vi har liksom to hunder i oss. Den ene er mørk og den andre er hvit. Den hunden vi gir mat, overlever". 

I Korintmenigheten har de gitt mye mat til en uvennlig og gjenstridig hund. Den vennlige hunden har derimot måttet lide og sulte, og den står i fare for å dø. Også menigheten i Tessaloniki får formaninger fra Paulus: "Slukk ikke Ånden".

Paulus og medarbeiderne er ute i felten for å vinne nye mennesker for himmelriket. Det må ha vært veldig nedslående at de som noen få år tidligere var vunnet i Korint, nå viser så sterk lengsel etter sin gamle tilstand. Dessuten: blant hedningene i Korint må jo nå de kristnes tro framstå ufin. Kanskje Paulus tenkte: Hvordan skal Jesus kunne frelse Korintere nå, når menigheten i byen er blitt så kjødelig anlagt?

Åndens frukt er fokuset i vår menighets bønneuke. Jesus beskrives gjennom kjærlighetsfruktene i Galaterbrevet: "Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse". Dette er den hvite hundens vesen. Den mørke hundens vesen og matlyst er beskrevet like forut. Lista er lang, så den vil treffe oss alle på et eller annet vis "Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag" (5,19-21).

Det har nok ofte blitt slik at kristne har sukket oppgitt over denne "matlysten" hos andre, og man har "sukket" også på selvgode måter, som om man selv ikke har et snev av den mørke hunden i seg. Det er alltid leit, og er et selvbedrag (1 joh 1,8). Man kan liksom så fort bli så lik korintmenigheten: rike og mette, så selvkloke og kongelig store i egne øyne. Og like fort - så uvennlige og dømmende mot de man plasserer lavere på rangstigen man har laget seg. Apostelens ord formaner oss til å ikke følge den veien. "La alle mennesker merke at dere er vennlige!"

La oss, istedenfor sånn type uvennlige "sukk", heller male et bilde av den skjønneste vennlige, for alle mennesker. Et bilde av han som ble hånet for vår skyld, og som videre ble svært ille tilredt. Han som likevel - ber så vennlig fra sitt blodige kors: "Far tilgi dem, de vet ikke hva de gjør" Lukas 23,34.

Yngve Andersen

 

Lørdag 2.4 kl. 12.00: (merk tidspunktet!)

Tema: Vennlighet. 1. kor 4,13. Sang: 488: Hvilken venn vi har i Jesus.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for våre søsterkirker i Kina, Taiwan og Etiopia. Bønneemne fra menighetens målplan: «Være en flergenerasjonsmenighet med et levende familie- barne- og ungdomsarbeid». Bønnearbeidet. Karasjok.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 79-100.

Powered by Cornerstone