Bønneuke i fastetiden - Dagens andakt - fredag 1.4.22

Tilrettevisning med overbærenhet

«Vi oppfordrer dere, søsken: Vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt, sett mot i de motløse, ta dere av de svake og vær overbærende mot alle». 1 Tessalonikerbrev 5,14

I bønneuken nå i fastetiden, ser vi nærmere på Åndens frukt. I dag er vi kommet til overbærenhet. Denne fruktens navn varierer i våre norske bibeloversettelser. I noen kalles den langmodighet, mens andre oversettelser gir den navnet tålmodighet. De tre synonymene utfyller hverandre. Jeg tenker at de ulike oversettelsene gir oss å kunne smake mer av fruktens brede fylde. Det er positivt.

Tidlig i verset leser vi: «Vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt». Her kan vi fort tenke at Paulus motsier seg selv. At det å vise til rette, står i motsetning til det å være overbærende. Men nei, det er en god sammenheng mellom tilrettevisning og overbærenhet.

Også ordene «Å vise til rette» har sine ulike oversettelser. Vi finner ord som formaning, oppmuntring og trøst. Disse av det greske ordet: parakalein. Å formane: paraklesis, kommer av ordet parakletos. I Johannesevangeliet oversettes dette ordet til norsk med: Den hellige Ånd, men ordet har også i seg innholdet: advokat, talsmann, trøster, veileder/formaner.

Språk er spennende, især bibelens språk og ord. Å kjenne til synonymer og ordenes felles rot, kan gi en dypere forståelse og sammenheng i det som Gud søker å formidle til oss.

Som ung pastor var jeg på mitt første predikantmøte i Frikirken. Der delte en annen pastor et minneord over en nylig avdød forkynner. Pastoren sa om ham: "Når han formante, ble jeg alltid oppmuntret". Jeg husker tanken som kom opp i meg: «Dette høres litt rart ut». Men jeg la merke til at folk i salen satt og nikket. De hadde tydeligvis også opplevd å bli oppmuntret av hans formaninger. Den evangeliske kunsten å sammenholde formaning med overbærenhet, kommer ved vår modning som kristen. Vår læremester i dette, er Parakletos, Den hellige Ånd. Han taler alltid sant inn i våre liv, og alltid med kjærlighet. Vi trår nok feil, men vi har heldigvis en både rettende og overbærende lærer med oss.

Jeg har fra tid til annen møtt kristne som har prøvd å være overbærende mot mennesker som stadig har gjort dem leit. Det er en usunn situasjon å være i over tid. Så kan jeg spørre: «Men har du sagt ifra?» Altfor ofte avdekker svaret en type "kristelig" misforståelse: «Nei! Det skal man jo ikke gjøre!». Man skal vende det andre kinnet til, og la seg bli slått igjen og igjen over tid. Jeg vil kalle dette selvutslettelse. Slikt er aldri overbærenhet, men heller ukjærlighet mot seg selv. Det kan lede en inn i bitterhet og annet som ikke er av Gud. Man kan også bli bitter på Gud, når man har misforstått hans Ord slik.

Den rette overbærenhet er: Vi skal ha overbærenhet når vi viser til rette.  Og - vi skal ikke la være å vise til rette når urett gjøres slik. Ellers hjelper vi hverken oss selv eller den som plager oss med sin væremåte. Begge lider.

Vi ser det hos Jesus: Da han gikk sammen med sine disipler, så måtte han svært ofte vise dem til rette. De fikk fra ham dette parakalein: Formaninger/oppmuntringer/trøst. Og det var ferskvare han gav dem. Han drøyde ikke. Han var snar å hjelpe dem av med deres uting.

Gjennom Guds ord, gjør Jesus det samme med oss - hans disipler i dag. Han viser oss til rette, med den samme bredde av kjærlighet som hans disipler fikk erfare den gang.

Jeg tror at vi disipler kommer dit, at vi tenker om Jesus på samme måte som pastoren tenkte om forkynnerkollegaen: «Når han viser meg til rette, blir jeg alltid oppmuntret». Jeg tror det skyldes at vi har fått tiltro til Jesus.

Jeg har erfart at han alltid vil meg vel! Min advokat, min talsmann, min trøster, min veileder og formaner.

Du Jesus - Den milde og ydmyke av hjertet, tal meg gjerne til rette. Led meg inn på dine veier på ny!

Yngve Andersen

 

Bønneuke i fastetiden – i Alta Frikirke - Fredag 1.4 kl. 12.00: (merk tidspunktet!)

Tema: Overbærenhet. 1. Tess. 5,14. Sang: Nr. 632: Dyraste Jesus.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for «Sentral-Asia» og våre utsendinger der. Bønneemne fra menighetens målplan: «Være en misjonerende menighet». Eldsteråd og diakonråd. Kvalsund/Hammerfest.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 62-78.

Powered by Cornerstone