Bønneuke i fastetiden - Dagens andakt onsdag 30.3.22

Forunderlige glede

«Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!» Fil. 4,4-5

Jeg var ung og ny som pastor, og om noen dager skulle jeg forrette i min første begravelse. Jeg husker at jeg var spent og ikke særlig høy i hatten, for det var jo en spesiell gjerning som lå der foran meg. Håpet var at det skulle gå fint på alle vis, men frykten i meg opplevdes nok større enn dette håpet.

Den avdøde hadde ei søster jeg burde besøke. Jeg visste at hun hadde ligget til sengs i mange år på grunn av sykdom. Jeg gjorde meg klar til å dra for å hilse på - og tenkte med meg selv: Nå må jeg være sterk og forsøke å trøste henne midt i det vanskelige.

Min forundring var stor da jeg ankom hennes rom på pleiehjemmet. Hun var så anderledes enn jeg hadde tenkt meg. Ikke var hun mørk til sinns etter år med sykdom og plage. Ikke virket hun voldsomt lei seg for sin situasjon. Nei tvertimot, hun hadde en overveldende mild glede i seg. I samtalen forstod jeg hva det skyldtes: Hun elsket Jesus på en veldig nær og varm måte. Ja, skrøpelig var hun til legemet, men hun var så rik på åndelig glede, liksom mer oppegående enn noen andre jeg hadde møtt. Og jeg må innrømme: Det var nok pastoren som ble mest trøstet, og det var kanskje meningen fra Guds side. Hennes forunderlige glede smittet over på meg. Frykten for min første begravelse forsvant som dugg for solen under mitt besøk hos henne. Gleden hun eide i Herren drev liksom frykten ut av meg.

Paulus skriver til menigheten i Filippi om gleden i Herren. Selv sitter han fastlenket i et fengsel og skriver om sin store glede. Neppe er det et fengsel etter dagens standard. Antakelig sitter han i et mørkt og fuktig miljø, velegnet til å skape både mismot og sykdom hos enhver av de innsatte. Likevel eier han en tydelig glede. I det korte brevet til Filipperne, finner vi ordet glede hele 14 ganger. Vi kan spørre: Hva var det Paulus opplevde som ga grunn til så stor glede for ham i det mørke fengselet? Hemmeligheten finner vi i tre av hans ord: «Herren er nær!»

I sykeseng. I fengsel. I tunge dager. Herrens nærhet blir så kjær for oss!

Carl Fredrik Wisløff skriver i andaktsboken "Daglig brød" om glede midt i sorgen: "Når en kristen ser hen til Jesus i troen, kan en på forunderlig vis glede seg midt i sorgen. Ja, i troen på Jesus dempes all sorg, og en begynner å fatte meningen med ordene "Som bedrøvede, men alltid glade." 2. kor 6,10.

 

Yngve Andersen

 

 

Bønneuke i fastetiden i Alta Frikirke

Onsdag 30.3 kl. 12.00: (merk tidspunktet!)

Tema: Gleden i Herren. Fil. 4,4. Sang: Nr. 507 Da Jesus satte sjelen fri.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for «Et land i Midt-Østen» og utsendingene der. Bønneemne fra menighetens målplan: "Fremme bibellesning og bønn i hjem og menighet". Bønn for kveldens påskeklubb for barna. Masi/Kautokeino/Lahppoluobbal.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 24-39.

Powered by Cornerstone