Bønneuke i fastetiden: "Nærmere Jesus - Nær mennesker"

Tema de ulike dagene er hentet fra Gal. 5,22-23, Åndens frukt, en beskrivelse av Jesu person, og hvordan vi skal ligne ham, og møte våre medmennesker. Bønneukens overskrift er vår menighets visjon: «Nærmere Jesus – Nær mennesker».

Vi blir å be for vår kirkes misjonsland, emner fra vår menighets målplan og de innspill som kommer på samlingene. Hver dag legges en andakt ut på menighetens hjemmeside: alta.frikirken.no. Disse andaktene leses på samlingene. Forslag til sanger gjennom uka: Nr. 102 Kom, frelsar, kom inn. Nr. 602 Nærmere deg min Gud. Og grønn bok: 115: Dine løfter er mange. I tillegg er det satt opp ett forslag til sang til den enkelte samling i kirka.

Den som vil be Salmenes bok hjemme, kan følge planen som foreslås de enkelte dagene. Salme 31 bes gjerne hver dag, samtidig som vi ber for Ukraina og Russland.

Tirsdag 29.3 kl. 19.00:

Tema: Kjærligheten. Gal. 5,22-23 og Joh 15,13. Sang: Nr. 377: Kjærlighet fra Gud.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for Japan og våre utsendinger derBønneemne fra menighetens målplan: «Være en flergenerasjonsmenighet med et levende familie- barne- og ungdomsarbeid». Bønn for Søndagsskolen. Porsanger.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 1-23.

Onsdag 30.3 kl. 12.00: (merk tidspunktet!)

Tema: Gleden i Herren. Fil. 4,4. Sang: Nr. 507 Da Jesus satte sjelen fri.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for «Et land i Midt-Østen» og utsendingene der. Bønneemne fra menighetens målplan: «Fremme bibellesning og bønn i hjem og menighet». Bønn for kveldens påskeklubb for barna. Masi/Kautokeino/Lahppoluobbal.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 24-39.

Torsdag 31.3 kl. 19.00:

Tema: Fred som overgår all forstand. Fil. 4,7. Sang: Nr. 492: En stille stund med Jesus. 

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for Israel og de palestinske områdene, og våre medarbeidere der. Bønneemne fra menighetens målplan: «Styrke det diakonale arbeidet». Bønn for formiddagstreffet. Loppa.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 40-61.

 

Fredag 1.4 kl. 12.00: (merk tidspunktet!)

Tema: Overbærenhet. 1. Tess. 5,14. Sang: Nr. 632: Dyraste Jesus.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for «Sentral-Asia» og våre utsendinger der.«Være en misjonerende menighet» Eldsteråd og diakonråd. Kvalsund/Hammerfest.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 62-78.

Lørdag 2.4 kl. 12.00: (merk tidspunktet!)

Tema: Vennlighet. 1. kor 4,13. Sang: 488: Hvilken venn vi har i Jesus.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for våre søsterkirker i Kina, Taiwan og Etiopia. Bønneemne fra menighetens målplan: «Være en flergenerasjonsmenighet med et levende familie- barne- og ungdomsarbeid». Bønnearbeidet. Karasjok.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 79-100.

Søndag 3.4 kl. 19.00:

Tema: Godhet. Salme 31,20. Sang: 259: Det finns djup i Herrens godhet.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for misjonsleder og misjonsteamet på Frikirken hovedkontor. Bønneemne fra menighetens målplan: «Fremme bibellesning og bønn i hjem og menighet». Givertjenesten. Måsøy.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 101-118

Mandag 4.4 kl. 19.00:

Tema: Trofasthet. 2. Tim. 2,13. Sang: 266: Stor er din trofasthet.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for Mali og våre samarbeidspartnere der. Bønneemne fra menighetens målplan: «Styrke det diakonale arbeidet». Nordkapp. Betakurset.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 119-134

Tirsdag 5.4 kl. 19.00:

Tema: Ydmykhet og selvbeherskelse. Matt. 11,29 og 1. Petersbrev 1,5-8. Sang: 165: Hill deg frelser og forsoner.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for innvandrerarbeidet vår kirke driver i Norge. Bønneemne fra menighetens målplan: «Være en misjonerende menighet». Alta. Ungdommene.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 135-150.

Powered by Cornerstone