Årsmøte

Årsmøte i Alta Frikirke onsdag 23. mars 2022. 

Saksliste:

Sak 1  Valg av møteleder og referent

Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3  Menighetens årsmelding for 2021

Sak 4  Valg

Sak 5  Menighetens regnskap for 2021

Sak 6 Budsjett 2022

 

Powered by Cornerstone