Nettvett og faser

 

FriBU, Misjonskirken UNG og Ung baptist har tidligere laget det de kaller for fasekort, der barne- og ungdomstiden deles inn i fem faser. Med utgangspunkt i blant annet utviklingspsykologien, sier hvert fasekort litt om hva som er et typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på hvilken måte den voksne best kan møte den unge akkurat nå. Les mer om Nettvett og tro på FriBU sine sider.

Powered by Cornerstone