Herrens fjell i de siste dager

«Dette ordet fikk Jesaja, Amos sønn, se om Judea og Jerusalem: I de siste dager skal det skje: Berget der Herrens hus står, skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.» For fra Sion skal lov utgå, og Herrens Ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for de mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til vingårdskniver. Folkeslag skal ikke løfte sverd mot folkeslag, de skal ikke lenger læres opp til krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys!» Jesaja 2,1-5

Herrens fjell i de siste dager

Vi er allerede kommet til den andre søndagen i advent. Dette er en tid hvor man ser fram mot Jesu komme. De fleste av oss tenker da på Jesu første komme, det vil si når Jesus ble født i Betlehem den første julenatt. Men i Bibelen leser vi også om et andre Jesu komme. Det taler om når Jesus skal komme igjen for andre gang. Det er denne tiden vi leser om i dagens tekst.

Dette er en av de mest kjente profetiene i det gamle testamentet som forteller om hva som vil skje i den siste tid. Det som står her beskriver en fredstid, da det ikke skal være krig eller rykter om krig, men hvor alle mennesker skal leve sammen i harmoni uten å strides eller føre krig mot hverandre, men heller ødelegge de våpnene som alt fins. Vi ser også at Messias skal regjere i Jerusalem og at menneskene drar til det sted hvor Hans lov er, og Herren Jesus bor.

Når vi hører julefortellingen, eller ser julekort, er gjerne bildene og fortellingen som blir fortalt veldig glorifisert. Det samme gjelder julekrybbene. Vi ser Josef, Maria og Jesubarnet, de vise menn, noen gjetere og lammene deres og kanskje noen engler. Men var denne julekvelden slik? 

Han ble født i en stall, eller rettere sagt en i grotte under baken, fordi det ikke var rom for dem i Herberget. Han ble lagt i en krybbe, som dyrene får mat i. Det var nesten ingen som viste at denne natten skulle Jesus, Guds sønn og verdens frelser, bli født. Det var bare Josef og Maria og kanskje noen få til som viste at dette skulle skje nå. Gjeterne fikk først senere på natta høre at Jesus var blitt født, og de vise menn kom først en måned seinere. Verken Kong Herodes eller noen ved det kongelige hoffet viste noe, og det hele gikk relativt rolig for seg. Det var slik det var, noe helt annerledes enn det vi liker å tro.

Det er derfor så viktig å grunne på dagens tekst. Det var nesten ingen som visste om det og Jesus skulle enda leve i rundt 30 år før Han ble åpenbart, og menneskene skulle forstå hvem det var. Han skulle lide å dø på korset for våre synder, ja bli gjort til synd for oss. Han som egentlig var Gud selv eller Menneskesønnen.

Det er dette som er så viktig med adventstiden. Vi skal minnes at Jesus ble født til denne verden som vår frelser, men samtidig være klar over at en dag vil han komme igjen for å dømme de som ikke tror. Da er det viktig at du kjenner ham og har fått del i Hans rettferdighet til frelse og evig liv. Amen!

 

Guds fred

Jørn-Ivar Holmgren

Powered by Cornerstone