Herren ledet i ørkenen

11.04.2022

Du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg disse 40 årene i ørkenen for å ydmyke deg og prøve deg, så han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde Hans bud eller ikke. Derfor Ydmyket Han deg, lot deg sulte og ga deg manna å spise, som verken du eller dine fedre kjente, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. 

5. Mosebok 8,2-3

Moses minner Israel om hvordan Gud har tatt vare på dem, hvordan de selv har reagert på Guds handlemåte og hva de har lært gjennom 40 år i ørkenen. Han minner dem om offertjenesten, høytidene, budene, lovene og forskriftene som Gud hadde gitt dem. Nå skal de snart innta Kanaan som Gud hadde lovt dem, uten Moses. Gud skal ta ham til seg og de skal få en ny leder, Josva, som skal lede dem inn i sitt nye hjemland.

Gud hadde tatt seg av Israel, men folket hadde gang på gang klaget på det som Gud hadde gitt dem. Det var enten ikke godt nok eller så ønsket de ikke å rette seg etter de budene som de hadde fått av Gud. Når det gikk vanskelig, søkte de Gud, men så fort de opplevde at det gikk bedre, glemte de Gud og vendte de seg vekk fra ham. De klagde og ba om stadig mer. Gud på sin side måtte gang på gang sette dem på plass og minne dem om hvem Han var.

Gud hadde planlagt at Israel bare skulle være i ørkenen i rundt 2 år, men da Israel glemte at det var Gud som skulle lede dem inn i landet, måtte de bli der i enda 38 år. Vi leser om et folk, som stadig trosset Gud, men allikevel glemte ikke Gud dem. Han velsignet dem og viste dem sin nåde. Han lærte dem hva som førte velsignelser med seg og minnet dem på budene som Han hadde gitt dem.

Budene lærte dem om hvem Gud var og er og hvordan han ville handle med dem. Det står også en plass i Bibelen om at klærne og skoene ikke ble slitt gjennom de 40 årene de vandret i ørkenen. Han velsignet dem og beskyttet dem disse 40 årene. Ja, de manglet ikke noe.

Hvordan står det til med oss idag? Vi lever i en kristen nasjon med kirker og bedehus over hele landet. Vi har en lang kristen tradisjon og nasjonen er sterkt preget av det. Vi opplever et land som er rikere og mer velsignet enn noen gang. Vi ser også, som i Israel, at jo mer velstand og bedre vi får det, jo mer glemmer vi Gud oppe i det hele, og vi vender oss vekk fra Gud. Gud ønsker ikke avstand, men Han ønsker seg fellesskap med oss. Han vil at vi skal søke Ham og komme med våre utfordringer og problemer til Ham. Derfor er det så viktig at vi, som nasjon og enkelt mennesker, igjen søker Ham, vender om til Ham, søker Hans frelse og forsoning og fyller oss med den mat han vil gi oss i Sitt Ord, Bibelen.

 

Guds Fred

Jørn-Ivar Holmgren

 

 

Powered by Cornerstone