Bønneuke i fastetiden - Dagens andakt søndag 3.4.22

02.04.2022

Åndens frukt – godhet

«Hvor stor din godhet er, som du har spart til dem som frykter deg! Rett foran mennesker har du vist din godhet mot dem som søker tilflukt hos deg». Salme 31,20

Salme 31 er skrevet av kong David. Underliggende i salmen, gjennom dens 25 vers, kan vi også se en livsreise: Et kristenmenneske som modnes fram i Herren. Først i vers 20 trer den fulle modning inn – liksom nær slutten av livet. Den spede begynnelse starter i vers 2, der David søker Herren. Han er redd for fiendene sine, og frykter for sitt liv. Han ber sin frelsesbønn: «Herre, jeg søker tilflukt hos deg, la meg aldri bli til skamme»

I versene 2-14 ser vi en umoden kristen. Selvsentrert ber David for seg og sitt. Han klager. Han er i nød og plage. Han forfølges. Han er redd for å bli drept av sine fiender.

Hans klagebønn til Herren er naturlig. Herren venter ikke annet. Han vet godt at spebarn gråter og krever. Å be for andres ve og vel er ikke et spebarns fokus ennå. David er i sterk bønn. Må ha! Nå! "Skynd deg!", "Jeg hater!", "Redsel på alle kanter!"

I vers 15 begynner en modnere tillit å innta David. Barnegråt og klage stilner mer av. Roen senker seg i hjertet. Alt rundt ham trenger ikke nødvendigvis å være farlig, og hvis det er farlig, så er Herren sterkere. Overgivelsen skjer i større grad når han nå blir mer grunnfestet i Herren. For det tar tid å falle til ro i et tilfluktsrom, å kunne stole på at det holder. Men han ser etterhvert at fiendens angrep ikke når inn. Han erfarer gjennom år - at under Guds pansrede vern er han trygg. Herren blir da å tre fram for ham i større grad: «Jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: «Du er min Gud. Mine tider er i din hånd». Liv og livslengde blir overgitt mer i Gud varetekt. Slik vi også finner det hos apostelen Paulus i moden alder: «Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til». Rom 14,8

Fra vers 20 er Davids fokus helt forvandlet: "Hvor stor din godhet er". Den modne frukt er vokst fram. Klar til å høstes. Nå skuer han Herren og hans nådige godhet. Lovsangen fyller ham.

David tar et tilbakeblikk på seg selv i vers 23. Han erkjenner sin synd. Den modne syndserkjennelsen har vunnet fram i ham. Han vedstår seg sin synd. Bekjenner den. Og - de andre sine synder, som han hatet så sterkt i vers 7, er nå trådt i bakgrunnen. I vers 23 erkjenner han sin egen synd. Sin vantro mot Herren! Ydmykhet er blitt lært, den har spirt tidlig i livet, men nå er den modnet fram. David kan nå, når hatet er lagt av, få være til kjærlig hjelp for andre som sliter under sin synd.

I salmens to avslutningsvers ser David sine medmennesker. Frykt og angst for forfølgere er lagt bak. Han bringer anbefalinger heller, de beste han kan gi: Herren har vært så god mot ham: «Elsk Herren, alle hans fromme, Herren verner de trofaste!» Han deler modnet livsfrukt: «Vær modige og sterke, alle dere som venter på Herren».

En livsreise startet da David tok sin tilflukt hos Herren. Da ville han mest berge sitt liv fra død og undergang. Nå elsker han Herren, og sin neste. Det er som om hans ord i de umodne "barneårene", nå er snudd helt om.: Må dele! Nå! Skynde meg! Jeg elsker! - Herrens vern er på alle kanter!

En forvandlet mann er steget fram. Herren har plantet godhet i hans hjerte. Å vokse slik som David i Herren, medfører alltid å bli ført av Herren, til sine medmennesker, med hans godhet.

--

«Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham» - Davids salme 34,9

 

Yngve Andersen

 

Bønneuke i fastetiden - Søndag 3.4 kl. 19.00:

Tema: Godhet. Salme 31,20. Sang: 259: Det finns djup i Herrens godhet.

Takk og bønn over dagens tema. Bønn for misjonsleder og misjonsteamet på Frikirken hovedkontor. Bønneemne fra menighetens målplan: «Fremme bibellesning og bønn i hjem og menighet». Givertjenesten. Måsøy.

Lesning i hjemmene: Salmenes bok: 101-118

Powered by Cornerstone