Et nytt bud: Elsk hverandre

24.04.2021
Andakt av Jørn Ivar Holmgren

«Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt. Da han hadde gått, sier Jesus: «Nå er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i Ham. Hvis Gud er herliggjort i Ham, skal Gud også herliggjøre Ham i seg selv, og Han skal snart herliggjøre Ham. Barn! Jeg skal være hos dere en liten stund ennå. Dere kommer til å lete etter Meg. Og som jeg sa til jødene. Dit hvor Jeg går, kan dere ikke komme, det sier Jeg nå også til dere. Et nytt bud gir Jeg dere: Dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.»» Johannes Evangelium 13,30-35

Mens Jesus og disiplene satt og spiste påskemåltidet forlater Judas dem og går ut i natten. Jesus vet hva som nå kommer til å skje, men disiplene forstår det ikke, selv om Jesus like før sier det til dem. Han er klar over at tiden nå er inne for at Han snart må dø. Det var derfor Han også kom til denne verden. Jesus har også de årene Han har vandret sammen med disiplene gjennom sine under, lignelser og taler prøvd å vise tydelig at Han er Gud. Dette ser vi gjennom hele Johannes evangelium. Vi leser også i Joh 1,1: «I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»

Både gjennom det som Jesus hadde gjort, og det som skal skje i påsken, viser Jesus at Han er Gud. Han er ikke bare Guds Sønn. Men Menneskesønnen, Han som viser oss hvem Gud er. Nå er tiden kommet for at Han skal dø og bli korsfestet for våre synder. Han skal bli gjort til synd for oss. (2. Kor 5,21).

Så gir Ham dem et nytt bud for hvordan de skal elske hverandre. Tidligere har de lært at du skal elske din neste som deg selv (3. Mosebok 19,18), men nå ber Ham dem om å se på Hans forbilde. I påsken skal Jesus bli korsfestet og dø for våre synder. Ja, det var derfor Han kom til denne verden, som vår frelser. Det sier noe om hvor høyt Gud elsker oss. Han var villig til å gi avkall på alt det gudommelige for å bli et menneske av kjøtt og blod, dø og sone all vår synd.

Da vi vet hvor høyt Gud elsker oss, må vi også huske å elske våre medkristne på samme måte. Vi kan ikke bare elske våre venner eller de som fortjener å bli elsket av oss, men vi skal elske våre medkristne så høyt at vi om nødvendig er villig til å dø for dem. For når vi gjør dette vil ikkekristne kunne komme til tro på Gud, fordi vi elsker hverandre slik Jsus har elsket oss.

«Bli ikke noen skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste, har oppfylt loven.» Rom 13,8

Jørn-Ivar Holmgren

Powered by Cornerstone