Glede og fryd til evig tid

02.12.2020
Andakt av Karen Hoel

Det slår ikke feil. Hvert år forandres handlegater og butikker brått, plutselig er jula her. Lys, glitter, musikk og grønne kranser. Jeg vet at det skjer, jeg forventer at det skal komme og likevel så blir jeg overrasket hver gang. Er det virkelig denne tiden av året igjen? En ny jul og et nytt år å gå inn i. Hver desember sier jeg til meg selv at til neste år skal jeg være i forkant. Og likevel ligger jeg bakpå i forberedelse, som hvert år. Heldigvis tar det ikke bort gleden over det som ligger foran, juleaften, selve grunnen til alle disse forberedelsene, styret og forvandlingen som preger desember, ja, kanskje til og med fra oktober og november.

Fryder forandring? De sier så. Men det er noe skummelt med det og. I hvert fall hvis det er noe vi ikke har noe erfaring med fra før av, om det er helt nytt for oss. For oss som har vokst opp med jul, så innebærer juletiden å gå inn i noe vi er kjent med. Og selv om vi hvert år går inn i et nytt år vi ikke kjenner fra før av, tar vi med oss det vi har fra forrige år og så kjennes det ikke så nytt ut likevel.

Søndagens bibeltekster minner oss på at en dag skal vi møte noe nytt - en ny himmel og jord. Også vi skal bli ny. Vi skal bli ny gjennom en forvandling i hvert fall ikke jeg helt forstår hvordan skal ta form. Men er det helt nytt? Intet å kjenne igjen? Jeg har hørt at ordet “ny” kan forstås på to ulike måter. Det kan bety ny i kronologi, altså tidsmessig ny og helt løsrevet fra hva det nå enn skulle ha vært der fra før. Men det kan også bety ny i kvalitet. At det som allerede var, vil fremdeles være gjenkjennelig, men ha en helt annen kvalitet og form. Og at når Bibelen snakker om ny himmel og ny jord, er det nettopp ny i kvalitet det er snakk om. Jo mer vi kjenner Jesus fra før av, jo mer gjenkjennelig vil det kanskje være, dette nye vi venter på. Da skal det ikke lengre være lidelse. Døden skal dø og vi får seier ved vår Herre Jesus Kristus.

Er du klar for denne forandringen? Eller kommer det som “julekvelden på kjerringa” når Jesus kommer tilbake? Dette er et alvorlig spørsmål som omhandler liv og død. Bibelen er tydelig på at Guds rike er nær og at vi skal våke og be. Det betyr i praksis at vi holder oss nær til Jesus, at vi kjenner Ham og elsker og blir elsket av Ham. Vi aner ikke når denne forandringen skjer, men vi vet den kommer - denne nye himmelen og jorden som er selve grunnen til det håpet vi kan bære med oss i livet her og nå. En dag skal vi bli ny og være kledd i uforgjengelighet. Og vi skal glede og fryde oss til evig tid.

 

Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»         Luk 21,27-36

Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen.   Jes 65,17-19

Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!  1 Kor 15,50-57

Powered by Cornerstone