Er det få som blir frelst?

28.10.2020
Andakt av Jørn-Ivar Holmgren

Jesus gikk gjennom byene og landsbyene og underviste på reisen mot Jerusalem. Da var det en som sa til Ham: «Herre, er det få som blir frelst?» Han svarte dem: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange port! For Jeg sier dere: Mange skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Når først husets Herre har reist seg og stengt døren, og dere blir stående utenfor og banke på døren og si: Herre, Herre, lukk opp for oss!, da skal Han svare dere: Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra? Da skal dere begynne å si: Vi spiste og drakk sammen med Deg, og Du underviste i gatene våre. Men Han skal svare: Jeg sier dere at Jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra? Gå bort fra Meg, alle dere som gjør urett. Det skal bli gråt og tenners gnissel når dere ser Abraham, Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. De skal komme fra øst og vest, fra nord og sør, og sitte til bords i Guds rike. Se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.» Lukas Evangelium 13,22-30

Dagens tekst er et alvorlig kall til alle om å ha alt i orden med Gud. Kjenner du Herren og vet du hvem Han er? Har du et personlig forhold til Ham, eller har du bare et teoretisk forhold til Ham? Du har hørt om Ham, vet om alle Hans gjerninger, har lært at Han er Guds sønn osv., men å be eller samtale med Herren kan du ikke. Du vet at Gud er en streng, rettferdig og kjærlig Gud, men tenker på budene og alt du må gjøre for å tekkes Gud. Eller kanskje du tenker slik, at jeg tror på en kjærlig Gud og da kan jeg jo leve akkurat slik jeg selv ønsker. For Gud er kjærlighet og dømmer ingen og da må jo alle komme til Gud uansett hvordan de lever eller hva de tror. Men hva lærer Bibelen oss?

Bibelen består av to testamenter, det Gamle testamente (GT) og det nye testamente (NT). GT var den Bibelen som ble brukt av Jesus og disiplene, de første kristne, samt av Jødene helt fram til idag.  NT kom senere, og ble skrevet i løpet av de første 100 år etter Jesu fødsel. Mange tenker at i GT leser vi om en streng Gud, som krever at vi skal oppfylle loven til punkt og prikke, mens i NT leser vi om en kjærlig Gud som ikke er så nøye på hvordan vi lever. Men er det egentlig slik?

Jeg mener at hele Bibelen er en sammenhengende historie og at vi ikke kan forklare Gud på noen av måtene. Leser vi i GT ser vi at det er troen på en framtidig Messias som frelser dem, og leser vi i NT ser vi at det er troen på Jesus og Hans forsoningsverk som frelser oss. Det er med andre ord troen på Jesus som frelser oss både i GT og NT. Det er det som er kjernen i det vi leser om i dagens tekst. Jesus kom til denne verden for å frelse oss fra all synd. Ja, han kom til denne verden for å forsone oss med Gud. Gud gav oss sine ti bud for å fortelle oss hvordan vi skulle leve, og for å vise oss at vi ikke klarer å oppfylle loven i egen kraft. Ikke for å si at det bare er å leve slik vi selv ønsker, men at vi trenger en frelser, en som har sonet for vår synd. Det er det frelsen handler om. Gud ønsker fellesskap med oss,  ikke bare å være en fjern og fraværende Gud, men en Gud som har fellesskap og kommer oss nær. For det står i 2. Kor 5,21: «For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.»

Det er dette dagens tekst handler om. Har du tatt imot Jesus som din frelser? Har Han fått dø for dine synder? Det er bare gjennom at vi omvender oss og tror at Jesus også har dødt for våre synder at vi kan bli frelst. Det er bare ved å tro dette vi får del i frelsen og får mulighet til å kalle oss Guds barn. Er Jesus din frelser i dag?

Powered by Cornerstone